Privacybeleid

1. Wie zijn we

Ons website-adres is: https://expertinrecruitment.nl.

Expert in Recruitment
Willemsplein 2
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

info@expertinrecruitment.nl

2. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

2.1 Gebruik platform algemeen

Wanneer je het platform van Expert in Recruitment bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat waarmee je onze website bezoekt, het type browser en welke webpagina’s je bezoekt. Het gaat hier om niet-identificeerbare gegevens die ons helpen het platform en de website te verbeteren en het gebruiksgemak te optimaliseren.

In dit verband plaatsen we ook cookies, kleine bestandjes die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat de website wordt bezocht. Je kunt hier meer over lezen in onze in artikel 4.

2.2 Aanmelden profiel

Om toegang te hebben tot alle content op dit platform, dien je je te registreren waardoor je een profiel op onze website aanmaakt. 

In dat verband vragen wij je naam, e-mailadres, branche/sector waarin je werkzaam bent en de grootte van de organisatie waar je werkt. Na je aanmelding kun je gegevens in je profiel aanvullen of aanpassen.

Wanneer je een profiel bij ons hebt aangemaakt, houden wij je via een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen recruitment thema’s. 

Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

3. Persoonsgegevens die wij delen met derden

Expert in Recruitment deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

  1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze marketing- of IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens.
  2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
  3. Voor zover we hiervoor jouw toestemming hebben verkregen, met derden – zoals Google en Facebook – teneinde je relevante advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het gedrag van jou als gebruiker van onze website. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

4. Cookies

Wij zetten cookies in op onze website voor:
a) Google Analytics. Dit zijn cookies die anoniem gegevens verwerken en niet terug te herleiden zijn op individuen.
b) Functionele cookies: Dit zijn cookies die wij registreren nadat een gebruiker is ingelogd op onze site. Personen die gebruik maken van de site zonder te zijn ingelogd krijgen niet te maken met deze cookies.
c) Tracking cookies: Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.
d) Advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers relevante advertenties en marketingcampagnes te bieden. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites en verzamelen informatie om aangepaste advertenties weer te geven.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. De Data worden onder meer in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum in Nederland en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en opslag.

6. Jouw rechten

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken.

Je hebt tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Overigens kun je ook zelfstandig in je profiel je gegevens aanpassen en/of verwijderen. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken.
Verzoeken of klachten rondom privacy kunnen aan ons worden gericht via de hiervoor weergegeven contactgegevens. Na ontvangst van een verzoek zullen wij hier binnen de toepasselijke termijnen op reageren.

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

7. Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.